Europa Creativa Desk MEDIA Euskadi

Programa de la Unión Europea

para la cultura y los sectores creativos

Noticias

18/Dic/2018 - 24/May/2019

Argitaratu dute Telebistako programaziorako EACEA/25/2018 MEDIA deialdia / Publicada la convocatoria MEDIA para Programación Televisiva EACEA/25/2018

Argitaratu dute Telebistako programaziorako EACEA/25/2018 MEDIA deialdia

Diruz lagun daitezkeen proiektuak telesailak edo filmak izango dira: fikziozkoak badira gutxienez 90 minutuko iraupena izan beharko dute, animaziozkoak badira, gutxienez 24 minutukoa, eta dokumentalen kasuan, berriz, gutxienez 50 minutukoa. Guztiak telebistaz emateko izango dira, bai onlineko zerbitzuetan, bai lineaz kanpokoetan.

Proiektuek gutxienez hiru MEDIA herrialdetako 3 telebista-kate inplikatu behar dituzte.

Hautatzeko irizpideak:

1.       Europarekin lotutako balio erantsia eta lotura. Proiektuaren kalitatea, Europan banatzeko duen potentziala eta audientziarekin lotutako irismena

(55 puntu).

2.    Edukiaren eta jardueren kalitatea. Garapen-estrategiaren kalitatea (10 puntu).

3.    Proiektuaren emaitzen banaketa. Europako eta nazioarteko banaketaren estrategia eta marketina (25 puntu).

4.    Eragina eta iraunkortasuna. Finantzaketa-estrategiaren kalitatea eta proiektuaren bideragarritasunaren potentziala (10 puntu).

Hartzaile gazteei (16 urte arte) modu espezifikoan zuzendutako proiektuei beste 5 puntu eman ahal izango zaizkie. Irizpide hori ez da animazio-proiektuetarako aplikagarria izango.

Deialdi honetarako epemugak honako hauek izango dira:

2018/12/18 – 2019/05/28

Aurrekontua: 13,5M€

https://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/funding/support-television-programming-2019-call-eacea-252018_en

Publicada la convocatoria MEDIA para Programación Televisiva EACEA/25/2018

Los proyetos subvencionables serán peliculas o series de ficción con una duración total de 90 minutos como mínimo, peliculas o series de animacion con una duración mínima de 24 mínutos y documentales de una duración mínima de 50 minutos para exhibición televisiva tanto en servicio lineal como en no lineal.

Los proyectos deben implicar a al menos 3 televisiones de tres países MEDIA.

Criterios de concesión:

     1. Relevancia y valor añadido europeo. Calidad del proyecto y potencial de distribución en Europa y alcance de la audiencia. (20 puntos)

2.    Calidad del contenido y actividades. Calidad de la estrategia de desarrollo. (55 puntos)

3.    Diseminación de los resultados del proyecto. Estrategia de distribución europea e internacional y marketing. (20 puntos)

4.    Organización del equipo (5 puntos)

Se pueden conceder 5 puntos adicionales a proyectos dirigidos específicamente al público joven.

Presupuesto: 13,5 M€

Fechas límite:

18/12/2018

28/05/2018

https://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/funding/support-television-programming-2019-call-eacea-252018_en

Volver