Europa Creativa Desk MEDIA Euskadi

Programa de la Unión Europea

para la cultura y los sectores creativos

Noticias

07/May/2018 - 20/May/2018

EUROPEAN FILM FORUM (EFF) Talde-lanean, audientzia gehiago lortzeko / EUROPEAN FILM FORUM (EFF) Trabajando en equipo para lograr un mayor número de audiencias

EFF foroa astelehenean egingo da, maiatzak 14, 15:00etatik 17:30era Palais du Festival jauregiaren Salon des Ambassadeurs aretoan.

El EFF se celebrará el lunes 14 de mayo de 15:00 a 17:30 en el Salon des embassador del Palais du Festival.

Publikoa ugaritzeko beharraren eta agente globalen konpetentzia gero eta handiagoaren ondorioz, ezinbestekoa da Europa osorako estrategia bateratuak garatzea Europako obrei ikusgarritasuna emateko, mugaz gaindiko zirkulazioa bideratzeko (online zein zinema-aretoetan), baita audientzietara bideratutako ekintzak sustatzeko ere.MEDIA programak beti izan du lankidetza bere DNAn, baina areagotu beharra dago, baldin eta Europako obren ikus-entzuleak ugaritu nahi baditugu etengabe hazten ari den inguru lehiakor batean.

Europako obren sustapenak eta banaketak lankidetza eta sareen modurik eguneratuenak hartuko beharko lituzke, enpresa liderretan eta ekonomia kolaboratiboan erabiltzen direnak, alegia. Nola mamituko litzateke lankidetzaren eta sareko lanaren maila hori, mugen eta balio-katearen bitartez? Nola lortuko luke MEDIA programak 2020 ondoren sareen eta lankidetzaren indarra ahalik eta gehien aprobetxatzea, alde horretatik aurrerapausoak eskuratzeko? Horiek izango dira Canneseko foroan aurten landuko diren auzietako batzuk.

La necesidad de aumentar el público y la competencia cada vez mayor de los agentes globales requieren el desarrollo de estrategias conjuntas paneuropeas para garantizar la visibilidad de las obras europeas, la circulación transfronteriza tanto en línea como en los cines, así como las acciones dirigidas a las audiencias.La colaboración siempre ha estado en el ADN del programa MEDIA, pero se debe intensificar si queremos aumentar el público de obras europeas en un entorno competitivo en constante crecimiento.

La promoción y distribución de obras europeas debería integrar las formas más actualizadas de colaboración y redes, utilizadas en las empresas líderes y en la economía colaborativa. ¿Cómo se materializaría este nivel de colaboración y trabajo en red a través de las fronteras y la cadena de valor? ¿Cómo podría el programa MEDIA después de 2020 aprovechar al máximo el poder de las redes y la colaboración, para lograr avances en este sentido? Estas serán algunas de las cuestiones que se tratarán en el foro de este año en Cannes.

Hitzaldi nagusia, Mariya Gabriel, Ekonomia Digitaleko eta Gizarteko komisarioa

Keynote de Mariya Gabriel, Comisaria de Economía digital y sociedad

1. panela. Lankidetza / Panel 1: Colaboración

Lankidetza hasieratik banaketa hobea egiteko giltza gisa, baita sorkuntzako eta produkzioko hasierako etapetatik ere, banaketa-fasearen bidez. Eragile guztiek inplikatuta egon beharko lukete, filmak arrakasta handiagoa lortzeko, filmean erantzukizunak partekatzen dituzten aldetik. Merkatuetan aldean egonagatik ere, kontakizunak unibertsalak izan litezke. Ekoizleek, salmenta-agenteek, banatzaileek, zinemek eta eskatu ahalako bideo-plataformek zera eskatu dute, osagai hori poliki-poliki haien lan-prozesuetan biltzea. Baina, nola indartu liteke lankidetza-espiritu hori etenik gabe MEDIA programaren etorkizunean? Nola garatu litezke elkarrekin lankidetzan jarduteko estrategiak, inplikatutako eragileek ardura partekatua senti dezaten film baten arrakasta orokorraren alde? Eta nola lor liteke hartarako lan egitea?

Colaboración para una mejor distribución desde el comienzo, incluso desde las primeras etapas de creación y producción, a través de la fase de distribución Todos los agentes deberían estar involucrados para lograr un mayor éxito de la película de la cual comparten responsabilidades. A pesar de la diferencia en los mercados, las historias pueden ser universales. Productores, agentes de ventas, distribuidores junto con cines y plataformas de video bajo demanda han pedido integrar progresivamente este componente en sus procesos de trabajo. Pero, ¿cómo puede fortalecerse este espíritu de colaboración sin fisuras en el futuro programa MEDIA? ¿Cómo pueden desarrollarse estrategias de colaboración conjunta de manera que los agentes implicados sientan una responsabilidad compartida por el éxito general de una película y actúen en consecuencia?

Hizlariak / Ponentes:

William Page, Filmdoo

Annemie Degryse, Lumière

Jean Christophe Simon, Europa International

Jeanne Brunfaut, Wallonia-Brussels Federation Audiovisual and Multimedia General Service.

Petra Kammerevert, MEP

2. panela: Networkinga, audientziak sortzeko / Panel 2: Networking para la creación de audiencias        

Europa Cinemas sarea da arrakastaz funtzionatu duen Europako sare bati emandako laguntzaren adibidea. Sare hori MEDIAren babesari esker sortua da, honako helburu honekin: Europako obrak mugaz gaindik eskura ipintzea, obra horien eskaria eskura ez den unetik aurrera. Zer ikasi dezakegu Europa Cinemas saretik eta nola erabili dezakegu adibide hori Europako beste lankidetza-sare batzuk sortzeko, Europako obrak sustatzeko eta audientziak ugaritzeko?

Europa Cinemas es un ejemplo de apoyo a una red europea que ha funcionado con éxito. Esta red fue creada gracias al apoyo de MEDIA con el objetivo de hacer que las obras europeas estuviesen disponibles a través de las fronteras en un momento en el que la demanda de tales obras no estaba disponible. ¿Qué podemos aprender de Europa Cinemas y cómo podemos utilizar este ejemplo para crear otras redes europeas de colaboración para promocionar las obras europeas e incrementar las audiencias?

Hizlariak / Ponentes:

Madeleine Probst, Europa Cinemas Network

Efe Cakarel, MUBI

Stefano Massenzi, Lucky Red

Daniela Elstner, Doc and Film

Azken oharrak / Observaciones finales: Giuseppe Abbamonte, MEDIA, DG CONNECT.

Volver