Europa Creativa Desk MEDIA Euskadi

Programa de la Unión Europea

para la cultura y los sectores creativos

Noticias

02/Jul/2018

Masterclass Miguel Machalski

KONTATZEN DUTEN ISTORIOAK

Narratiba zineman 

Masterclass honetan, filmetan istorioek duten garrantzia jorratuko dugu; izan ere, batzuetan ez dira gehiegi zaintzen estetikan gehiegizko kontzentrazioa egiten delako eduki narratiboen eta dramatikoen kontura. “Kontatzearen” ideia aztertu nahi dugu zerbait “azaltzea” eta gaztelaniazko “axola izatearen” esanahi bikoitza kontuan hartuta: zer da benetan zerbait kontatzen duen istorioa? Eta zer da benetan axola dion eta erakartzen duen istorioa?

+Info: info@zienuskadi.eu


HISTORIAS QUE CUENTAN

La narrativa en el cine

 Esta Masterclass versa sobre la importancia de las historias en las películas, a veces descuidadas por una excesiva concentración en la estética en desmedro de los contenidos narrativos y dramáticos. Nos interesa examinar la idea de "contar" en su doble acepción de "narrar" y de "importar": ¿qué es una historia que realmente cuenta algo? ¿Y qué es una historia que cuenta algo que realmente importa y cautiva?

+Info: info@zienuskadi.eu

Volver