Europa Creativa Desk MEDIA Euskadi

Programa de la Unión Europea

para la cultura y los sectores creativos

Noticias

20/Dic/2018 - 07/May/2019

MEDIA Jaialdiak EACEA/32/2018 deialdia argitaratu berri / Puublicada convocatoria MEDIA Festivales EACEA/32/2018

Jaialdiak EACEA/32/2018

«Ikus-entzunezko jaialditzat» hartuko da ezaugarri hauek dituen ekitaldi oro: 

• onar daitezkeen filmen programazio bat aurkeztea (fikzioa, dokumentalak edo animazioa) ikuslego zabalarentzat proiektatzeko, bereziki publiko orokorrarentzat, baita ikus-entzunezko sektoreko eta prentsako nazioarteko profesional akreditatuentzat ere; 

• denbora-tarte jakinean egitea, aurrez hitzartutako hiri batean;  

• aukeraketa-prozedura/araudi argia izatea.

Jaialdian publikoari aurkeztuko zaion programazio onargarriaren gutxienez % 70ek edo gutxienez 100 film luzek (edo 400 film labur, film laburren jaialdiak izanez gero) MEDIA azpiprograman parte-hartzaileak diren herrialdeetakoak izan beharko dute jatorriz. Filmen % 50 gutxienez ez dira nazionalak izango. Herrialde horietako 15 behintzat ordezkatuta egongo dira. 

Hautatzeko irizpideak:

1.    Egokitasuna (30 puntu)

2.    Edukiaren eta jardueraren kalitatea (35 puntu)

3.    Proiektuaren emaitzak zabaltzea, inpaktua eta iraunkortasuna (30 puntu)

4.    Taldea antolatzea (5 puntu)

Aurrekontua: 3,2M€

Deialdi honetarako epemugak honako hauek izango dira:

2018/12/20 (2019/05/01 eta 2019/10/31 arteko jarduerak)

2019/05/07 (2019/11/01 eta 2020/04/30 arteko jarduerak)

Festivales EACEA/32/2018

Por «festival audiovisual» se entenderá todo acto que: 

• presente una programación de películas admisibles (ficción, documentales o animación) que se proyecten para una amplia audiencia, en particular el público general así como profesionales internacionales acreditados del sector audiovisual y prensa; 

• se celebre durante un periodo de tiempo específico, en una ciudad previamente convenida;  

• cuente con un reglamento/procedimiento de selección claro.

Un mínimo del 70 % de la programación admisible que se presente al público durante el festival, o bien un mínimo de 100 largometrajes (o 400 cortometrajes –en el caso de festivales de cortometrajes) deben ser originarios de países participantes en el subprograma MEDIA. Al menos 50 % de las películas no serán nacionales. Estarán representados al menos 15 de estos países. 

Criterio de selección:

Pertinencia (30 puntos)

Calidad del contenido y las actividades (35 puntos)

Difusión de los resultados del proyecto, impacto y sostenibilidad (30 puntos)

Organización del equipo (5 puntos)

Las fechas límite para esta convocatoria son:

20/12/2018 (Actividades entre 1/05/2019 – 31/10/2019)

7/05/2019 (Actividades entre 1/11/2019 – 30/04/2020)

Presupuesto: 3,2M€

https://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/funding/support-festivals-2019-call-eacea-322018_en

Volver